Dalby-Rode Vandværk

Nyheder


13-01-2023

Vandværkets nye Regulativ 2023 er godkendt

Regulativet er godkendt af Faxe Kommune 13.01.2023.
Ændringerne i forhold til regulativet fra 2016 er en bedre præcisering og opfyldelse af vandforsyningsloven.

Dalby-Rode Vandværk følger nu også regulativet skarpt mht. til ejer- og vedligeholdelse af alle installationerne på egen matrikel. Det er således ejer der betaler alle omkostninger omkring installationerne fra matrikelgrænse som betyder at omkostninger med stophaner og målerbrønde betales af grundejeren.
Vandværket ejer og vedligeholder dog fortsat måleren, men stophaner omkring er på ejers regning og ansvar.

Hvis stophane eller målerbrønd er placeret ved skel, men udenfor skel af praktiske årsager regnes vedligeholdelsen af disse også at være grundejerens.

Opfording i fortsættelse til sidste nyhed: Kontroller jeres forsikringsforhold!!!!

Dalby-Rode Vandværks Regulativ 2023

26-11-2022

Vandværket ændrer praksis - Kontroller jeres forsikringsforhold

Vandværket vil følge gældende Regulativ fremover hvilket betyder at alle udgifter efter vandværkets stikledning der går til skel, stophane eller målerbrønd betales af andelshaver.
Vandværket står dog fortsat for måleren med drift og vedligeholdelse.


26-11-2022

Uheldig information/fejl sendt SMS modtagere

Med "Vandværket ændrer praksis" blev der sendt information om
"Afmeld SMS tjenesten" .
I skal ikke gøre det uden I ønsker afmelding.
Fejlen vil blive rettet snarest.


Dalby-Rode Vandværk
CVR 23703319


Dit vandværk siden 1950

Har du brug for at kontakte vandværket?

 Drift:

Palle Meisner Pedersen

Vandværkspasser
Vandværk: 20154748 
Privat: 30708510

Brug mail og kun tlf. når absolut nødvendigt og helst i tidsrum 14 - 20 på hverdage.

Email: driftspasser@dalby-rodevandvaerk.dk

 

Kasserer:

Birthe Rasmussen 20129387

kasserer@dalby-rodevandvaerk.dk.

 

Formand:

Bjarne Dickow 22303572

formand@dalby-rodevandvaerk.dk

Ved at skrive på Hjemmesiden "KONTAKT" 

sendes mail til kasserer, formand og driftspasser

 

 

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies