Dalby-Rode Vandværk

Til forbrugere under Dalby-Rode Vandværk:

 

Dalby-Rode Vandværk gør noget ved kalken i vandet.

Vi har idriftsat et vandbehandlingsanlæg (24-03-2010) som gør at vandet delvis får karakter af blødt vand.

 

Anlægget påvirker vandet med ultralyd, som virker som en slags kalkspaltning, som betyder at evnen til at partiklerne sætter sig fast på rør, haner, varmelegemer, fliser mm. Der kan dog forekomme at forbrugerne oplever at der er noget kalk på fliser mm. , men det sidder mindre fast end hvis vi ikke havde dette anlæg.

Efter at vi nu 2019 har skiftet målerne skulle forbrugerne endda opleve at anlægget virker en smule bedre i ejendommene, da de nye målere har frist gennemløb med større tværsnit en de gamle målere at typen vingehjulsmålere med begrænset tværsnit.


Kort fortalt:
 

Det betyder:

· Kalk sætter sig ikke så fast i rør og på varmelegemer.

· Den kalk der har sat sig bliver langsomt opløst og skal renses væk fra sien i vandhaner.

· Opvaskemaskinen skal stilles på blødt vand.

 Der skal:

· Bruges mindre sæbe i vaskemaskinen

· Bruges færre bønner til kaffe

· Bruges mindre sæbe til hårvask mv.


Yderligere info:
Dalby-Rode Vandværks efterbehandling betyder et lavere forbrug af sæbe I følge vores leverandør kan en husholdning spare op til 1.300,- kr. årligt til vaskepulver, rengøringsmidler og kalkfjernere. Hertil kommer besparelse på strøm i f.eks. vandkogere, vaske- og opvaskemaskiner.

Det er vigtigt at notere sig at vandets hårdhed i Dalby fortsat ligger på 18-19 dH. Behandlingen med ultralyd fjerner ikke kalken, men ændrer strukturen således at kalken er bundet til vandmolekylerne på en anden måde. Denne behandlede kalk sætter sig ikke som belægninger på varmelegemer og medfører en række mulige besparelser for brugerne.

Med hensyn til vaskemaskiner kan sæbeforbruget i følge leverandøren reduceres med ca. 30 pct. Samtidig vil varmelegemet i vaskemaskinen bruge mindre strøm, når kalkaflejringerne efterhånden aftager eller mindskes.
Samme fordel opnås for elvandvarmere hvor varmelegemerne ikke tilsættes med kalk, med risiko for afbrænding og opvarmningen vil forblive hurtig.

I opvaskemaskinen skal man indstille hårdheden, og her er man nødt til at "snyde" opvaskemaskinen. Vandet fra Dalby-Rode Vandværk skal indstilles som vand med en hårdhedgrad på 5. Det betyder, at opvaskemaskinen skal stilles til blødt vand for at opnå den fulde besparelse og ikke mindst at opnå det bedste vaskeresultat. 
Samtidig skal man også dosere opvaskemaskinen med mindre sæbe svarende til ca. 30% mindre end normal dosering.

Yderligere informationer kan læses på leverandøren af vores vandbehandlings hjemmeside (tryk på link):

www.AMTech.dk / www.kalkfri.dk 

 

Bestyrelsen ønsker meget gerne at høre om jeres oplevelser omkring kalken - kontakt til bestyrelsen se adresser  eller skriv på hjemmesiden under kontakt.

Vandværket har en hårhedsgrad  på omkring 18-19.

Bestyrelsen

 


Dalby-Rode Vandværk
CVR 23703319


Dit vandværk siden 1950

Har du brug for at kontakte vandværket?

 Drift:

Palle Meisner Pedersen

Vandværkspasser
Vandværk: 20154748 
Privat: 30708510

Brug mail og kun tlf. når absolut nødvendigt og helst i tidsrum 14 - 20 på hverdage.

Email: driftspasser@dalby-rodevandvaerk.dk

 

Kasserer:

Birthe Rasmussen 20129387

kasserer@dalby-rodevandvaerk.dk.

 

Formand:

Bjarne Dickow 22303572

formand@dalby-rodevandvaerk.dk

Ved at skrive på Hjemmesiden "KONTAKT" 

sendes mail til kasserer, formand og driftspasser

 

 

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies