Vandkvaliteten - Dalby-Rode Vandværk

Gå til indhold

Sådan læses en vandanalyse

Det grundvand, vi bruger til drikkevand, stammer fra nedbør som er strømmet ned gennem jordlagene. Undervejs i denne proces sker der nogle ændringer i vandet og der afgives bl.a. nogle naturligt forekommende stoffer som magnesium, jern og calcium til vandet. Disse naturligt forekommende stoffer måler der regelmæssigt for.
 
Derudover har forskellige menneskelige aktiviteter i naturen bevirket, at en række miljøfremmede stoffer også påvirker vandkvaliteten. Spild af olie, kemikalier m.v. og brug af sprøjtemidler har desværre ført til at spor af disse miljøfremmede stoffer ses i grundvandet.  

Alle vandprøver kan hentes på  GEUS  (Sidste dog ca 3 mdr gammel) hvor man i Jupiter databasen vælger "Tjek din vandkvalitet" i højre side. Herefter vælges kommune og vandværk i venstre side og alle vandprøverne vises.

Gå til analyser for Dalby-Rode Vandværk ved
http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=56188


For at forstå at læse vandanalyserne kan henvises til FVD.dk med linket (kopier det til din browserlinie ved Ctrl C)

http://danskevv.dk/viden-om/hygiejne-kvalitet-sikkerhed/vandkvalitet/saadan-laeser-du-en-vandanalyse.aspx 

Tilbage til indhold